En fotodokumentation kan beroende på uppdragets form vara mer eller mindre omfattande. En inventering innehåller heltäckande exteriöra samt interiöra fotografier, detaljfotografier samt planskisser.

En byggnadsinventering kan användas som underlag för bedömning av enskilda byggnaders kulturhistoriska värden. Det kan också fungera som underlag inför detalj- och översiktsplanering. När ett kulturmiljöprogram ska revideras eller upprättas är det också ett användbart instrument. Vid en byggnadsinventering sammanställs information utifrån en kulturhistorisk aspekt. Fältstudier, arkivstudier samt en historisk sammanställning genomförs. Byggnaden/området inventeras och fotodokumenteras.