Är en förenklad form av byggnadsinventering och används vid restaureringar/renoveringar av olika fastighetstyper såsom fristående hus, portuppgångar, lägenheter mm. Åtgärdsförslaget innehåller originalritningar samt husets byggnadshistoria, fotodokumentation interiört såväl som exteriört samt förslag på åtgärder såsom material- och färgval liksom de tekniker som är lämpligast inför en framtida restaurering. Syftet är att återställa förvanskade miljöer, höja det kulturhistoriska värdet, öka fastighetens/byggnadens ekonomiska värde och sist men inte minst lyfta fram skönhetsvärdet och göra miljön mer attraktiv och trivsam.