Vårdprogrammet innehåller historik, en kulturhistorisk värdebeskrivning samt målsättning med bevarandet. En utförlig beskrivning av specifika vårdkrav, nulägesdokumentation och riktlinjer för långsiktigt bevarande och utveckling av enskild byggnad eller område. Vård och under hållsplan En vård- och underhållsplan är ett praktiskt och ekonomiskt instrument som även innehåller underhållsplan. För kyrkor, kyrkotomter, kyrkliga inventarier samt begravningsplatser, som ägs av Svenska kyrkan och skyddas av kulturminneslagen krävs från år 2006 en vård- och underhållsplan för att kunna söka kyrkoantikvarisk ersättning.

Ett vårdprogram ger riktlinjer för långsiktig vård och underhåll av en byggnad. Avsikten är att det ska fungera som ett styrdokument för förvaltare, myndigheter, entreprenörer samt hyresgäster i den dagliga förvaltningen både inför stora förändringar och vid akuta underhållsåtgärder.